top of page

                                                           Tjenester

 

I utgangspunktet vil alle arbeidsplasser ha nytte av høy dialogkompetanse blant ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. God håndtering av medmennesker bedrer ikke bare arbeidsmiljøet, men optimaliserer også andre menneskelige ressurser, kreativitet og utbytte.

 

I samarbeid med oppdragsgiver og med utgangspunkt i den enkelte bedrifts spesifikke behov, utvikles et opplegg med sikte på å heve den kvalitative kommunikasjonskultur på arbeidsplassen. Noen tilnærminger er oppsummert nedenfor.

 • Lederevaluering (accessment)/ lederutvikling (alle nivåer)

 • Teamutvikling (alle nivåer)

 • Veiledning/dybdeintervju (alle nivåer)

 • Rekrutteringsintervjuer m. fokus på avklaring av kommunikative ferdigheter (ledere)

 • Arbeidsmiljø (intervju / kartlegging / prosessarbeid)

 • Nedbemanning/Omplassering / oppsigelse(Kvalitetssikre prosessene for de berørte parter m.m).

 • Konflikt og krisehåndtering/psykososialt arbeidsmiljø (oppfølging av partene, sakkyndig bistand m.m).

 • Psykologspesialisttjenester (prestasjonsangst, stress, utbrenthet m.m.)

 • Foredrag

 • Opplæringsprogrammer i Dialogkompetanse, konfliktløsning, coaching m.m.

 • HRD/Institusjonsbygging/Demokratibyggingsprogrammer for «transition economies»

bottom of page