top of page

Einar C. Salvesen
 
Cand mag.- Cand psychol – Spes. klinisk psykologi – Utstrakt etterutdanning innen HRD, terapeutiske behandlingsmetoder m.m.

Har evne til å skape positive endringer i team og enkeltpersoner på en rask og tillitsvekkende måte (se menypunkt referanser.)

Har 30 års erfaring som organisasjons psykolog med utstrakt virksomhet for private og offentlige organisasjoner. Særlig oppdrag knyttet til utvikling av kommunikasjonsferdigheter, team og ledelse, konflikt- og krisehåndtering, samt bistand under nedbemanning.

Har hatt en rekke opplæringsprogrammer innen HRD i Norge og internasjonalt.

Videre, utført psykologtjenester så som veiledning (psykologer, barneverns- sosialarbeidere m.fl)., sakkyndige tjenester (arbeidskonflikter o.l.), opplæringsprogrammer innen terapi og gruppeprosesser.

Tidligere arbeidserfaring fra skoleverk, helsevesen, bistandsorganisasjoner og konsulentfirmaer. Ledet Institute for Client-Centered Expressive Therapy. Ledet Røde Kors’ psykososiale fagteam.

bottom of page