top of page

                               Bistand

 

Institusjonsbygging/de mokratibyggingsprogrammer i hovedsak Russland med SUS (tidligere Sovjet-republikker)

UNDP (United Nations Development Programme)

 • 2000: Utvikling og ledelse av opplæringsprogrammer i forhandling og prosjektutvikling for Øst-Europa og SUS-landenes forhandlingsrepresentanter overfor donorer (World Bank, European Bank of Reconstruction and Development, US Aid o.a.)

 • 2003: Seminar for khirghisiske forvaltningledere med fokus på utvikling av styrefunksjoner for organisasjoner

 • 2001 – 2008 Lederutvikling/teamutviklingsprogram i forbindelse med utvikling av kompetansesentre i Khirgisistan for håntering av sosialt utsatte familier. (fra 2004-08 gjennom midler fra UD)

Utenriksdepartementet og Arbeidsforskningsinstituttet 1993-2004 Faglig leder for prosjektet «Democracy Building in Russian Working Life», et bistandsprosjekt med fokus på demokratibygging innen russisk arbeidsliv

 • Diverse opplærings- og veiledningsprogrammer for nøkkelpersoner i russisk arbeidsliv (ledere, tillitsvalgte, arbeidspsykologer, bedriftskonsulenter)

 • Organisasjons- og lederutviklingsprogrammer i et 30-talls bedrifter.

 • Seminarer ved institutter og universiteter

 

UD og Programmet Task Force on Communicative Desease in the Baltic Sea Region 2003 til idag: Youth Peer Education related to STI, HIV and a healthy lifestyle

 • Opplæringsprogrammer for prosjektmedarbeidere (ungdom) I St. Petersburg

 

ICDP (International Child Development Programme – en norsk NGO, støttet av UNICEF o.a., med fokus på institusjonsbygging/opplæringsprogrammer knyttet til barns utvikling )

 • 2001 prosjektutvikling i Ukraina

 • 2004 Teamutvikling for prosjektmedarbeidere i Argentina

 • 2002 og 2008 Teamutvikling/konfliktløsning for prosjektmedarbeidere i Columbia

 

Helsededirektoratet/Rusmiddeletaten 2007 til idag KHAT – yrkesmessig rehabilitering av Somaliere med rusproblemer

 • Fagansvar for Seminarer/gruppeprosesser med fokus på integrering i norsk arbeidsliv

bottom of page