top of page
Father and Son Playing
Skjermbilde 2023-09-01 kl. 16.05.43.png

Einar C. Salvesen

Makt og avmakt

Omsorgsovertaking: dysfunksjonelle trekk ved barnevernsystemet? 

Det er gjennom tida eit imponerande system av statleg og kommunalt regelverk, institusjoner  og tiltak for å sikre flest mogleg barn best mogleg omsorg. Ideala er skyhøye og intensjonane dei aller beste. Der det finst meiningar eller kunnskap om at barn ikkje blir tekne godt nok vare på, kan, kan barneverntenesta gå til akutt eller planlagd overtaking av omsorga. 

Let's Get
Social

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page