top of page

Einar C. Salvesen

Utvikling av Effektive, læringsorienterte organisasjonskulturer.

Columbus Consulting AS tilbyr tjenester og ekspertise som baserer seg på bred kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, opplæring og veiledning.

Kommunikasjonsferdigheter som konkurransefortrinn
Utvikling av Effektive, læringsorienterte organisasjonskulturer
Columbus Consulting AS tilbyr tjenester og ekspertise som baserer seg på bred kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling, opplæring og veiledning. Selskapet bistår med å utvikle produktive og fleksible organisasjoner gjennom å styrke kommunikasjon og samtaleferdighet i privat og offentlig virksomhet i Norge, såvel som internasjonalt. Selskapet drives som et enmannsforetak av psykolog Einar C. Salvesen, men har tilgang til et nettverk av ressurspersoner etter behov.
Med utgangspunkt i «den menneskelige faktor», har selskapet hatt oppdrag på alle nivåer innen næringsliv og forvaltning, og i forbindelse med internasjonale demokratiseringsprosjekter innen arbeidslivet i ulike land. Columbus Consulting er hos kundene kjent for å skape tillit og resultater hos alle parter (se referanser).

© 2022  Columbus Consulsting AS  

bottom of page